בית מדרש לאמנות

בית מדרש לאמנות

אוצרת : מוניקה לביא

מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית

אוגוסט 2018

ערימת צברים חומר בשריפה גבוהה

ערימת צברים חומר בשריפה גבוהה

נטושים הדפסה דיגיטלית על נייר צילום

נטושים הדפסה דיגיטלית על נייר צילום

0 comments